Günün Şirket Haberleri

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Anadolu Sigorta'nın 3Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) yıllık %31,4 oranında artarak 129,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi de 163,8mn TL gerçekleşerek yıllık %15,5 oranında yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21,5 oranında artarak 402,2mn TL'ye yükselmiştir.

ARD Grup (ARDYZ, Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019 net dönem karı ise 3,7mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte 16,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3,9mn TL satış geliri kaydedilmişti. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %63,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 13,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki brüt kar ise 2mn TL idi. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %54,9 artmış ve 2,8mn TL olmuştur. Böylece 3Ç2020'deki faaliyet karı 11,5mn TL'ye ulaşmıştır. 1,4mn TL finansman giderinin ardından, vergi öncesi karı 10,2mn TL olan şirket 209 bin TL'lik vergi gelir ardından net dönem karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 29mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11,2mn TL net kar elde etmişti.

Bosch Fren Sistemleri (BFREN, Pozitif): Şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı 3Ç2019'a göre 10,2mn TL artarak 10,3mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2020'de yıllık %30,3 oranında artarak 56,2mn TL'ye yükselirken, brüt karı aynı dönemde 9,2mn TL artarak 11,2mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2,2mn TL, diğer faaliyet gelirleri 0,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, esas faaliyet karı 8,9mn TL artarak 9,1mn TL olmuştur. Finansman tarafında 4mn TL gelir kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 13,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2,9mn TL vergi gideri sonrasında net dönem karı 10,3mn TL olmuştur.

3. çeyrek yüksek net kar rakamına karşın, Şirket'in 2020 yılı ilk 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında azalarak 18mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brisa Bridgestone (BRISA, Pozitif): Şirket'in 3Ç2020 net dönem karı 215,8mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 146mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket 3Ç2019'da 57,6mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 oranında artmış ve 1.132mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %0,6 oranında artan şirketin brüt karı %46 oranında artmış ve 362,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %4,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 49mn TL gider ile 1.1mn TL'lik diğer kayıp kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak, esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında artarak 205,6mn TL'ye yükselmiştir. Ayrıca, Şirketin finansman giderleri de yıllık 95,2mn TL azalarak 3Ç2020'de 1,4mn TL'ye gerilemiş ve net dönem karının yüksek seviyede gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Vergi öncesi karı 204,1mn TL olan şirketin 11,7mn TL vergi geliri sonrası üçüncü çeyrek net dönem karı 215,8mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre 238,4mn TL artarak 312,7mn TL'ye yükselmiştir.

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 3Ç2020'de 2,8mn TL net kar kaydetmiştir. Bir önceki çeyrekte 8,8mn TL kar açıklayan Şirket, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 13mn TL zarar kaydetmişti. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 4mn TL kar elde etmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 6mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2020'de 225mn TL gerçekleşerek yıllık %61 oranında artış gösterirken, brüt kar 54,1mn TL olmuş ve yıllık %10 oranında düşüş göstermiştir. Brüt kar marjı %24 gerçekleşerek, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %42,7 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %16,5 oranında gerileyerek 52,5mn TL'ye inse de bir önceki çeyreğe göre %12 oranında artış yaşanmıştır. Konut satışları ise düşen faiz ortamında yıllık %128 oranında, çeyreksel olarak da %70,1 oranında artmış ve 3Ç2020'de 170,8mn TL olmuştur. Diğer yandan, satılan konutların brüt kar marjı bu çeyrekte %6,6 ile bir önceki çeyrekteki %14,8 ve bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki %11,8 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Ek olarak, İş GYO bu çeyrekte 47mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek karına karşın, Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket'in bir önceki yılın aynı dönemindeki zararı 31,5mn TL idi.

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Şirket 3Ç2020'de 62,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 35,2mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte %61,1 oranında artan Şirket'in brüt karı da %59,8 oranında artarak 294,6mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde operasyonel giderler %12,2 oranında görece düşük seviyede artarken, diğer faaliyetlerden 15,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 125,5mn TL olmuştur. 3Ç2019'da şirket sadece 16,8mn TL faaliyet karı kaydetmişti. Finansman tarafında 49,8mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve 15,5mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 62,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 15,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 129,4mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Türkiye Sigorta'nın 3Ç2020'deki net dönem karı yıllık %19,7 oranında artarak 286,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise 287,2mn TL gerçekleşerek yıllık %7,1 oranında düşüş kaydetmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,8mn TL net yatırım gideri kaydeden Şirket, bu çeyrekte 32,2mn TL net yatırım geliri kaydetmiştir.
Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %97,8 oranında artarak 961mn TL'ye yükselmiştir
 
Netaş (NETAS, Nötr): Netaş CEO'su Cemal Müjdat Altay, Çin merkezli elektronik üretim firması ZTE ile ihracat konusunda işbirliği içinde olduklarını söyledi. Dünyanın değişik ülkelerinde yazılım ihracatlarının devam ettiğini söyleyen Altay "Ana ortağımız olarak Amerika'ya ihraç ediyoruz. Onun dışında da teknoloji ve ürün ihracatımız var. Bu temel olarak Cezayir üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu sene itibari ile Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Katar'ı da devreye aldık." diye belirtti.
 
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Şirketin borç portföyünün ve maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla, Şirket tarafından, vadesine ortalama 2,1 yıl kalmış olan toplam 128mn USD mukabili kredinin ödemesi gerçekleştirilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün eylül ayı net dönem karı bir önceki aya göre %16,7 oranında azalarak 3,3 milyar TL'ye gerilemiştir. Bu azalışta; kredi - mevduat makasındaki daralmayla net faiz gelirlerinin düşmesi önemli bir etken olurken, karşılık giderleri artmaya devam etmiştir. Bankacılık sektörünün 2020 yılı ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise yıllık %28,8 oranında artarak 46,3 milyar TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı ise 15,5 milyar TL ile bir önceki çeyreğe göre %0,9 oranında artış göstermiştir. Sektörde kamu - özel dağılımına bakıldığında, kamu bankalarının karı, ağustos ayındaki 243mn TL'den eylül ayında 1.2milyar TL'ye yükselmiştir. Özel sektörün karı ise %43,7 oranında azalarak 2,1milyar TL olmuştur. Çeyreksel olarak bakıldığında ise kamu bankalarının karı %21,2 oranında gerileyerek 4,9milyar TL olurken, özel sektörün karı üçüncü çeyrekte 10,6milyar TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %15,9 oranında artış göstermiştir.

Bankacılık sektörünün eylül ayı net faiz gelirleri artan mevduat maliyetleri ile birlikte aylık bazda %11,2 oranında azalarak 17,3 milyar TL'ye gerilemiştir. Diğer yandan, bir önceki ayda yüksek ticari zarar kalemi aylık bazda 2,2 milyar TL gerileyerek karı desteklese de nette 1,6 milyar TL ile yüksek bir zarar kaydetmeye devam etmiştir. Karşılık giderleri ise daha düşük şiddette olsa artarak 11,4milyar TL'ye yükselirken, operasyonel giderler %3 oranında artış kaydetmiş ve 7,5 milyar TL olmuştur. Eylül ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,2 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,2 oranında artış yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 150 baz puan azalarak %100,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı ve aktif karlılığı eylül ayında sırasıyla %12,1 ve %1,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 10 baz puan düşerek %4,19 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise kredilerdeki artışın da etkisiyle aylık olarak 8 baz puan iyileşerek %4,02'ye gerilerken, sermaye yeterlilik oranı 14 baz puan artmış ve %19,42 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki çeyrekte artan mevduat faizleriyle birlikte, yeni kredi fiyatlamalarına karşın, sektörde net faiz marjlarında, kredi fiyatlamalarının gecikmeli etkisine bağlı olarak baskı devam edebilir. Ayrıca kur etkisi ise finansallar üzerinde dolaylı ve doğrudan etkisini göstermeye devam edebilir. Diğer taraftan, TÜFE endeksli tahvil getirileri enflasyon düzeltmelerinin olumlu katkısına bağlı olarak son çeyrekte bankacılık sektörü net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifletecektir.

Ayrıca, TCMB kredi kartı İşlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını değiştirdi. Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak belirlenmiştir.

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %157 oranında artarak 28,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 oranında azalarak 95,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %8,6 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 oranında artarak 22mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %21,8 artmış ve 5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 20,1mn TL gelir kaydeden şirketin 3Ç2020'deki faaliyet karı 37,1mn TL'ye ulaşmıştır. 8,2mn TL vergi gideri sonrasında Şirketin 3. çeyrek karı 28,8mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirketin 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 74,1mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 30,2mn TL net kar elde etmişti.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN): Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup söz konusu projenin sözleşmesi taraflar arasında 30 Ekim'de imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 21,8mn EUR'dur.

Yükselen Çelik (YKSLN): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında artarak 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. Çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 45,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,5 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 7,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %52,5 artmış ve 2,8mn TL olmuştur. Böylece 3Ç2020'deki faaliyet karı %28,7 oranında azalarak 5,1mn TL'ye gerilemiştir. 421bin TL'lik finansman ve 797bin TL'lik vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında şirketin 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 6,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 13,3mn TL net kar elde etmişti.
  
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %13,08 seviyesinden %13,40 seviyesine yükseldi. TCMB, GLP kanalıyla piyasayı 36 milyar TL fonladı. TCMB, cuma günü sıkılaştırma adımları kapsamında BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise gecelik borç verme faiz oranı (%11,75) üzerinden fonlama sağlamadı. TCMB cuma günü geleneksel repo ihalesi açarak piyasayı 10 milyar TL (28 gün, %14,84'ten) fonladı. Merkez Bankası piyasayı toplamda ise 230,9 milyar TL ile 165 milyar TL'si (%13,41 faizle) geleneksel repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın, 22,1 milyar TL'si BAPP'ta ve diğer geri kalan 7,8 milyar TL TCMB bünyesinde %11,75'ten kullandırıldı.
 
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %0,82 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,80-%0,88 bandında hareketin ardından, %0,87 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 90 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde sınırlı değişimlerle görece yatay seyir görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 130 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 70 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 


Tarih: 02.11.2020 - 09:26:35