Avro Ortak Para Birimi Avrupa’nın Geleceğini Nasıl Tehdit Ediyor / JOSEPH E. STİGLİTZ

Joseph Stiglitz için Övgüler

“[Joseph Stiglitz] delicesine büyük bir iktisatçı.”

-Paul Krugman, New York Times

“Stiglitz, Krugman ve Thomas Piketty ile birlikte, küresel kapitalizmi 21. yüzyıl tarzında eleştiren iktisatçıların öncü üçlüsünü oluşturuyor.”

-Andrew Anthony, Guardian

“Stiglitz, piyasa başarısızlıkları konusunda dünyanın önde gelen akademik uzmanı.”

-Robert Kuttner, American Prospect

Eşitsizliğin Bedeli için Övgüler “Hem Demokratik neoliberalizme hem de Cumhuriyetçi laissezfaire teorilerine yönelik en kapsamlı tek karşı argüman ... Stiglitz’in ... kamusal tartışmaya katkısı abartılamaz.”

-Thomas B. Edsall, New York Times Book Review

“Yakıcı bir okuma.”

-Nichol As Kristof,, New York Times

“Süpürücü ... Siyasi reformun gerekliliği konusunda tutkulu.”

 -Jacob Hacker Ve Paul Pierson, New York Review Of Books

“Bir açıklık örneği.”

 -Jared Bernstein, Rolling Stone

Serbest Düşüş için Övgüler “Mali çöküşün nedenlerine dair ezici bir analiz.”

-Michio Kakutani, New York Times

“Finansal kriz üzerine şimdiye kadarki en iyi kitap.”

-John Kay, Financial Times

“Piyasa köktendinciliğinin ortaya çıkışının okunması gereken tarihi.”

-John Palattella, The Nation