Basel III Uygulamaları ve BIST’de İşlem Gören Ticari Bankalar İçin Ampirik Bir Çalışma / Dr. Ahmet Cenk GÜLTEKİN

Özet Bankacılık sektörü gerek politik gerek akademik ve gerekse toplumsal açıdan eleştirilere maruz kalmaktadır. Ancak diğer sektörlere göre bakıldığında ise otoriteler tarafından yoğun olarak denetlenen bir sektördür. Bu bağlamda Uluslararası anlaşmalarla meşru hale gelmiş Uluslararası Mutabakatlar Bankası (BIS) kurulmuştur. BIS, Dünya Bankacılığının dengeli bir şekilde büyümesi ve krizlerden korunması adına Basel kriterlerini yayınlamış olup karşılaşılan krizler ile bu külliyatı geliştirmiştir. Günümüzde son halini alan BASEL III halen Türkiye’de uygulanmamakta olup uygulanması halinde Türkiye’deki bankaların ihtiyaç duyabileceği ek sermaye ihtiyacı ampirik olarak ölçülmeye çalışılmıştır. Raporun devamı için tıklayınız.

BSPAD, Cilt 2, Sayı 4 www.bankasermaye.com