FİNANSAL OKURYAZARLIK FAYDALI LİNKLER

FİNANSAL OKURYAZARLIK HAKKINDA KATKI SAĞLAYACAK YARARLI LİNKLER:
FİNANSAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ:
www.finansalegitim.gov.tr/ SPK
http://www.fo-der.org/ FODER
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim
-Akademik/Finansal+Okuryazarlik TCMB
https://www.teb.com.tr/finansal-okuryazarlik- nedir/ TEB
http://yatirimyapiyorum.gov.tr/ SPK
http://paramveben.org/ PARAM VE BEN
https://www.tspb.org.tr/tr/ TSPB
RESMİ SİTELER:
www.bddk.org.tr/websitesi/default.aspx Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
http://www.tbb.org.tr/tr/ Bankalar Birliği
http://www.egm.org.tr/ Emeklilik Gözetim Merkezi
http://www.gib.gov.tr/ Gelir İdaresi Başkanlığı
http://www.hazine.gov.tr/ Hazine Müsteşarlığı
http://www.iab.gov.tr/ İstanbul Altın Borsası
http://www.borsaistanbul.com/ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
http://www.mkk.com.tr/ Merkezi Kayıt Kurulu
http://www.spk.gov.tr/index.aspx Sermaye Piyasası Kurulu
http://www.spl.com.tr/Home/Anasayfa Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu
https://www.takasbank.com.tr/ Takasbank
http://www.tefas.gov.tr/ TEFAS
http://www.tbb.org.tr/tr/ Türkiye Bankalar Birliği
http://www.tcmb.gov.tr/ T.C. Merkez Bankası
http://www.tspb.org.tr/ Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

http://www.tuik.gov.tr/ Türkiye İstatistik Kurumu
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve- piyasalar/piyasalar/vadeli-islem- ve-opsiyon-
piyasasi/pazarlar Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
http://www.masak.gov.tr/tr/default MASAK
YATIRIM FONU SİTELERİ
http://www.fonbul.com/ Fonbul
http://www.fonmarket.com/ Fonmarket
http://fonturkey.com.tr/FonAnaliz.aspx FonTurkey- TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu
http://www.ludens.com.tr/ Ludens
http://www.rasyonet.com.tr/tr Rasyonet
MESLEK ÖRGÜTLERİ
http://www.egm.org.tr/ Emeklilik Gözetim Merkezi
http://ifcturkey.com/ HYPERLINK "http://ifcturkey.com/İstanbul"İstanbul Finans
Merkezi Girişimi
http://www.istac.org.tr/ İstanbul Tahkim Merkezi
http://www.bakyd.org.tr/Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği
http://www.boryad.org/ Borsa Yatırımcıları Derneği
http://www.koteder.org.tr/ Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği
http://www.deik.org.tr/ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
http://www.deik.org.tr/ Faktoring Derneği
http://www.fider.org.tr/ Finansal Kiralama Derneği
http://www.fkb.org.tr/ Finansal Kurumlar Birliği
http://www.gyoder.org.tr/ Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ort.Derneği
http://www.tkbb.org.tr/ Katılım Bankaları Birliği
http://www.kkb.com.tr/ Kredi Kayıt Bürosu
http://www.tbb.org.tr/ Türkiye Bankalar Birliği

http://www.finanskulup.org.tr/ Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı
http://www.tobb.org.tr/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
http://www.tuyid.org/ Yatırımcı İlişkileri Derneği
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
https://www.tccb.gov.tr/ Cumhurbaşkanlığı
http://www.basbakanlik.gov.tr/ Başbakanlık
http://www.bimer.gov.tr/ Başbakanlık İletişim Merkezi
http://www.calisma.gov.tr/ Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.kalkinma.gov.tr/ Kalkınma Bakanlığı
http://www.mfa.gov.tr/ Dışişleri Bakanlığı
http://www.ekonomi.gov.tr/ Ekonomi Bakanlığı
http://www.enerji.gov.tr/ Enerji ve Tabii ve kaynaklar bak
www.gib.gov.tr/ Gelirler İdaresi Başkanlığı
www.hazine.gov.tr/ Hazine Müsteşarlığı
http://www.kultur.gov.tr/ Kültür ve Turizm Bakanlığı
http://www.maliye.gov.tr/ Maliye Bakanlığı
http://www.msb.gov.tr/ Milli Savunma Bakanlığı
http://www.oib.gov.tr/ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
http://www.rekabet.gov.tr/ Rekabet Kurumu
http://www.sanayi.gov.tr/ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
http://www.ssm.gov.tr/ Savunma Sanayi Müsteşarlığı
http://www.tmsf.org.tr/ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
http://www.tmsf.org.tr/ TBMM
http://www.tmsf.org.tr/ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
KÜTÜPHANELER

http://kutuphane.tuik.gov.tr/ TÜİK Kütüphanesi
http://ekutup.dpt.gov.tr/ DPT Elektronik Kütüphane Sitesi