FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDEN ÖNEMLİ?

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDEN ÖNEMLİ?

Finansal okuryazarlık kavramı son yıllarda artan bir vurgu ile finans sektöründe ön plana çıkmaya

başlamıştır..Literatürdeki tanımı şöyledir:'' Finansal kavramlar ve risklerle ilgili bilgi ve beceri

anlayışına sahip olmak, bu bilgi ve anlayışı değişik finansal bağlamlarda etkili kullanarak

kararlar almak, birey ve toplumun finansal olarak daha iyi olma halini geliştirmek ve

ekonomik hayata katılımı sağlamak için finansal araç kullanma becerisini ve motivasyonunu

artırma faaliyetleri'' olarak belirtilmektedir..Ülkemizde de finansal okuryazarlık faaliyetlerinin

geliştirilmesi amacı ile Ulusal Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin

Korunması Stratejisi ve Eylem Planı 5 Haziran 2014 tarih ve 29021 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu tarihten itibaren bu konuda yetkin çeşitli kamu ve özel

kuruluşlar toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacı birçok eğitim faaliyeti sunmuş,çeşitli

internet siteleri üzerinden görsel ve yazılı olarak finansal okuryazarlığın gerekliliğini anlatan

çeşitli materyaller hazırlamışlardır..

GRAFİKNEDİYOR olarak bizler de sermaye ve para piyasalarında yatırımcıların finansal

kararlarına katkı sağlamak amacı ile finansal okuryazarlık bölümü oluşturduk. Bu bölümde

yatırımcıların en doğru finansal bilgilere nasıl ulaşacağını göstermek istedik , ulaşılan bu

bilgilerinde en etkin nasıl kullanılabileceği konusunda bazı yönlendirmeler yapmak

istedik..Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay gibi görülse de , bilgiyi etkin kullanmak konusunda

yatırımcıların biraz tembel olduğu görülmektedir. Bireylerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadan

aldıkları finansal kararlar, sadece kendilerinin zarar görmesine yol açmamakta, aynı zamanda

ulusal ve uluslararası finansal sistemin istikrarının bozulmasına da sebep olabilmektedir..Bu

durumun pek çok sebebi bulunmasına rağmen bunların içinde finansal okuryazarlığın düşük

olmasını en önemli temel sebep olarak görmekteyiz..Bu konuda ülkemizde başta SPK olmak

üzere bir çok kamu ve özel kuruluş finansal okuryazarlık düzeyi ile sermaye piyasası farkındalığını

artırmaya yönelik çeşitli faaliyetleri sürdürüyorlar.Bu konuda tüm piyasa aktörlerinin elini taşın

altın sokarak yatırımcı dostu bir anlayış ile katkı düzeyini artırmasını bekliyoruz ,bu katkının para

ve sermaye piyasalarındaki büyümenin önünü açacağına inanıyoruz,finansal okuryazarlık düzeyi

gelişmiş yatırımcı sayısının artması ülke refahındaki büyümenin toplum katmanlarına sermaye

piyasaları üzerinden aktarılma şansını artıracağını düşünüyoruz..

Bu bölümde yatırımcılarımıza finansal okuryazarlık düzeyini artıracak önemli internet sitelerinin

adreslerini ve Borsa İstanbul'da yatırım yaptıkları şirketlerle ilgili en güncel bilgileri alabileceği

Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgilerini verirken,şirketlerle ilgili yatırım kararlarında en önemli yol

gösterici olan Faaliyet Raporlarına nasıl ulaşabileceklerini belirteceğiz.

Toplumumuzdaki her bireyin 1 birimlik tasarrufunun çok değerli olduğu anlayışını

gözeterek,finansal okuryazarlığın artırılması konusunda bize katkı sağlayacak her kuruluşun

desteğini bekliyoruz.Bu konuda yatırımcılarımızı aydınlatacak ,onlara yol gösterecek

görüş,düşünce ve eğitim içeriklerini GRAFİKNEDİYOR da yayınlamaktan memnun olacağımızı

belirtmek istiyoruz...