Finansal Yönetim / Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler / Doç. Dr. Aysel Gündoğdu (Editör)

Eser, finans ve işletme öğrencilerinin temel derslerinden biri olan finansal yönetime hem teorik hem de güncel açıdan katkı sağlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans seviyesindeki tüm öğrencilerin anlayabileceği sadelikte ve akıcılıkta hazırlanan eser, finans alanında çalışan öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmıştır.

Finansal yönetim dersi, öğrencinin hem sayısal hem sözel yönünü güçlendirdiği için bu derste finans alanındaki teoriler ve matematiksel hesaplamalar bir aradadır. Finans yöneticisinin işletmelerdeki yeri, finansal kurumlar ve piyasalar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansman yöntemleri, değerleme, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kar dağıtım politikası, işletmenin başarısızlık konuları ile oldukça geniş yelpazede içeriği olan eser; öğrencilere, araştırmacılara ve finans sektörü çalışanlarına hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Yönetim ve İşlevleri, Doç. Dr. Tolga ULUSOY
Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Dr. Öğr. Üye. Mehmet Mete KARADAĞ
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Doç. Dr. Gonca ATICI
Finansal Piyasa Araçları, Doç. Dr. Şenol BABUŞÇU
Finansal Analiz, Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Nakit Yönetimi, Dr. Öğr. Üye. Ayşenur TARAKÇIOĞLU ALTINAY
Paranın Zaman Değeri, Doç. Dr. Adalet HAZAR
Finansal Planlama ve Kontrol, Dr. Öğr. Üye. Hicabi ERSOY
Çalışma Sermayesi Yönetimi, Doç. Dr. Sibel YILMAZ TÜRKMEN
Alacak ve Stok Yönetimi, Dr. Ayşegül ÇİMEN
Yabancı Kaynak İle Finansman, Dr. Öğr. Üye. Bora SELÇUK
Özkaynak İle Finansman, Dr. Öğr. Üye. Yunus KILIÇ
Alternatif Finansman Yöntemleri, Doç. Dr. Volkan DAYAN
Tahvil ve Pay Değerlemesi, Dr. Öğr. Üye. Ayben KOY
Sermaye Maliyeti, Doç. Dr. Gülcan ÇAĞIL
Sermaye Bütçelemesi, Dr. Öğr. Üye. Emir OTLUOĞLU
Sermaye Yapısı, Dr. Mustafa Tevfik KARTAL
Kar Dağıtım Politikası, Dr. Mustafa Tevfik KARTAL
İşletme Değerinin Tespiti, Dr. Öğr. Üye. Şaban ÇELİK
Finansal Başarısızlık, Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER