Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 11,25'e indirdi - TCMB

Kredi Temerrüt Takası (CDS ) ve Kur-Faiz İlişkisi : Türkiye Örneği / Yrd.Doç.Dr.Ömer ÖZPINAR

Özet Çalışmada CDS piyasasının dinamikleri, işleyişi hakkında detaylı bilgi verilecek olup çalışmanın esas amacı; Türkiye’deki döviz kuru ve faiz seviyesinin ülke CDS’leri üzerindeki etkisini incelemek ve aradaki ilişkiyi tarihsel veri setleri kullanarak ekonometrik yöntemle açıklamaktır. Çalışmada incelenen dönemde (2005-2017) Türkiye’de, USD-TL ile ülke CDS seviyesi arasında hem uzun hem de kısa dönemde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu diğer bir ifade ile her iki değişkenin de uzun dönemde birlikte hareket ettiği tespit edilmiş olup ilişkinin yönünün ise sadece USD-TL’den CDS’e doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın devamı için tıklayınız. 

BSPAD, Cilt 2, Sayı 4 www.bankasermaye.com