NADİR GÜNAK / AKADEMİK KİTAP TAVSİYELERİ

Akademi'den Finans/Muhasebe Kitapları

  • Nadir Günak

Nadir Günak

 

Kitap inceleme ve tanıtımlarına doktora eğitimim nedeniyle uzunca bir süre ara vermiştim. Yoğun geçen akademik ortam nedeniyle algıda seçicilikten olsa gerek, son aylarda artan sayıda üniversite hocalarımızın hazırladığı güzel kitaplarla karşılaşıyorum. Gururla da söylemem gerekir ki, çoğu 50. yılını kutladığımız (benim de 30 yıldır paydaşı ve öğrencisi olduğum) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yazılan bu kitaplar finans, muhasebe ve denetim alanındaki öğrenci ve sektör çalışanına oldukça faydalı olacaktır.

Hep şikayet ettiğimiz akademi-iş dünyası iletişimsizliği, kopukluğu son yıllarda hızla düzelmekte, iş dünyası da biraz akademide ne var ne yok diye dönüp bakmalı. Akademide de güzel şeyler oluyor.

Önümüzdeki günlerde yeni davranışsal iktisat/finans kitaplarını paylaşmaya devam edeceğim.

İşte incelediğim kitaplar:

 

Türev Piyasalar, Emtia Türevleri – Opsiyonlar – Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Yazar: Dr. Ayben Koy

Seçkin Yayıncılık, 152 Sayfa 

Emtia üzerine ilk vadeli işlemlerin Antik Yunan’da ülkemiz sınırları içinde Thales tarafından zeytin için yapıldığını kaçımız biliyoruz? Konuyu ilk çıkış noktasından hareketle emtia türevleri açısından ele alan, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerini emtia örnekleri ile anlatan kitapta, opsiyon stratejileri önemli bir yer tutuyor. Kitapta, Minneapolis Tarım Borsası’nda işlem gören buğday endekslerine ait günlük logaritmik değişimlerden elde edilen zaman serileri arasındaki ilişkiler, Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Otoregresif modelleri ile analiz edilmiştir.

(Ayben Hocama Not: Hocam, Seçkin’e söyleyin, kitabı idefix, d&r, kitapyurdu gibi sitelere de eklesinler.)

 

Finansal Yönetim – Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler

Editör: Yrd. Doç Dr. Aysel Gündoğdu

Seçkin Yayıncılık, 535 Sayfa

Finans yöneticisinin işletmelerdeki yeri, finansal kurumlar ve piyasalar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansman yöntemleri, değerleme, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kar dağıtım politikası, işletmenin başarısızlık konuları ile oldukça geniş yelpazede içeriği olan gayet hacimli bu kitap, açıklamalı örneklerle lisans ve yüksek lisans öğrencileri başta olmak üzere lisanslama sınavlarına hazırlanan sektör çalışanlarına faydalı olacaktır.

Bölüm yazarları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden hocalarımız Doç. Dr. Gonca Atıcı ve Yrd. Doç. Dr. Emir Otluoğlu’da bulunmakta.

 

Finansın Temel Teorileri

Editör: Doç Dr. Aysel Gündoğdu

Beta Basım Yayım Dağıtım, 312 Sayfa

Doktora eğitimi sırasında en çok zorlandığım konulardan biri de, çok farklı kaynakların varlığı ve özellikle sınav dönemlerinde bu farklı kaynakların zaman zaman kalabalıklığının gözümü korkutması zaman zaman da karışıklığının dönüp dönüp tekrar okumama sebep olmasıydı. Artık bu dertten kurtuldum. Çünkü finans gibi bir evrende en önemli konularının bir arada derli toplu ve doyurucu şekilde bir arada bulunduğu harikulade, olağanüstü, fevkaladenin fevkinde bir kitap var. Abartmıyorum. Aşağıdaki başlıkların bir arada olduğu başka bir kitap maalesef yok. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere her finans ve sermaye piyasası çalışanının mutlaka okumasını öneririm.

Kitapta, *Modern Finansın ve Finans Teorisinin Yakın Tarihteki Gelişimi *Modigliani – Miller İlgisizlik Teorisi *Modern Portföy Teorisi *Likidite Tercihi Teorisi – James Tobin *Etkin Piyasa Hipotezi *Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli *Arbitraj Fiyatlama Teorisi: Ross ve Çok Faktörlü Modeller *Çok Faktörlü Modeller: Fama-French 3 Faktörlü Model ve Diğerleri *Opsiyon Fiyatlama Teorisi *Döviz Kurlarını Açıklayan Teoriler *Kar Dağıtım Teorisi *Menkul Kıymet Borsalarında Piyasa Mikro Yapısı: Tasarım ve Riskler konu başlıkları olarak sıralanıyor.

Bölüm yazarları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünden hocalarımız Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ve Dr. Semra Taşpunar Altuntaş’ta bulunmakta.

 

Ticari ve Finansal Bilgi Üretim ve Paylaşımı

Yazarlar: Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, Dr. Ahmet Kerem Özdemir

Literatür Yayıncılık, 99 Sayfa

Bilgi toplumu olmak çabasındayız. Ama bilgi ile ne yapacağımızı da pek bilmiyor gibiyiz. Günümüz ekonomik ve toplumsal hayatında bilginin rolü, gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte giderek daha da fazla önem kazanmakta ve bilgi üretimine temel teşkil eden verilerin ve bu verilerin işlenmesiyle üretilen bilginin seçimi, elde edilmesi, derlenmesi, kullanımı, bu veri ve bilginin niteliği ve niceliği, aktarımı, paylaşımı ve saklanması üretilen bilginin türü ve içeriğine göre çeşitlilik gösteren birçok konuyu ortaya çıkarmaktadır.

Kitapta finansal ve ticari bilgi üretim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, konuyla ilgili teorik ve ampirik literatür ve konunun hukuki boyutu incelenmiştir.

 

Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Finans Boyutu

Yazar: Doç. Dr. Ali Hepşen

Literatür Yayıncılık, 183 Sayfa

Gayrimenkulde bir balon var mı?, satışlar düştü mü?, konut faizleri yüksek mi? gibi sorular son günlerde gazetelerin ekonomi sayfalarında revaçta. Ne yapalım, ev alacaklar düşünsün. Ama bu konuda bir yol gösterene ihtiyaç duyuyorlarsa okumaları gereken kitabı söylüyorum işte.

Gayrimenkul, fiziksel bir varlık olan arazi ve bu arazi üzerinde insanlar tarafından yapılmış yapılar olarak tanımlanır. Gayrimenkul değerleme süreci ise, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ifade etmektedir.

Kitapta, gayrimenkule yönelik temel kavramlar, değer takdir süreci, değerlemede kullanılan yaklaşımlar, finansman boyutu, raporlama süreci ve standartlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

 

Faaliyet Tabanlı Finansal Raporlama ve Finansal Tablo Analizi Açısından Önemi

Yazar: Dr. Evren Dilek Şengür

Nisan Kitabevi, 218 Sayfa

Her ne kadar isminde Finans geçse de bir muhasebe kitabı gibi duruyor, değil mi?, ilk bakışta ben de öyle zannetmiştim, yanılmışım. Kitabın kapağını açınca işler değişti. İstanbul İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü’ndeki bir hocamızın şirket değerlemesine yönelik böylesi önemli ve şahane bir kitaba imza atması takdire şayan.

Şirket değerlemesinde bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin şirket faaliyetlerine göre yeniden düzenlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu nedenle her bir kalemle ilgili dipnotlar detaylı bir şekilde okunup (belki UFRS ve SPK’ya göre o kalemde gösterilen ancak) faaliyetle alakalı olmayan gelir veya giderler ayrıştırılmalıdır. Böylelikle yeniden düzenlenen finansal raporlar sayesinde, şirketin daha doğru bir gerçek değerine ulaşılır.

Kitapta faaliyet tabanlı finansal raporlamaya göre finansal tablo kalemlerinin sınıflandırılması ile ilgili temel ilkeler anlatılırken, UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloların (her bir kalem detaylı bir şekilde açıklanarak), faaliyet tabanlı finansal raporlama sunum formatına nasıl dönüştürüleceği borsada halka açık bir şirket örneği ile gösterilmiş ve faaliyet tabanlı finansal raporlamanın firma değerlemesi için önemi serbest nakit akımı ve Ekonomik Katma Değerin (EVA) hesaplanması açısından ele alınmıştır.

 

Finans alanında doktora yapsam da çalışma hayatımdaki görevler sırasında sıklıkla karşılaştığım konular olduğu için yoğun öğrenme ve okuma çabasında olduğum Muhasebe, İç Denetim ve Risk Yönetimi alanındaki çalışmaları da okuyucularla paylaşmak isterim. Kitapların ilk ikisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü’ndeki hocalarımız tarafından yazıldı.

 

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

Yazar: Dr. Turgay Sakin

Çağlayan Kitabevi, 105 Sayfa

İşletmeler durmadan bir değişim ve gelişim içinde önceden sürdürülebilirlik, etik-itibar gibi pek bilinmeyen kavramlar hayata geçirilmeye çalışılırken, yıllardır varolan kontrol ve denetim kavramlarının önemi artarak devem etmekte. İç Kontrol ve İç Denetim işlevleri birbirinden farklı olmasına rağmen birbirlerini tamamlayarak doğru ve güvenilir bilgi üretmedeki işlevleri ile finansal tabloların daha kaliteli olmasını sağlamaktadırlar. İç Kontrol işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmada işletme yönetimine yardımcı bir araç olarak yapılanırken, İç Denetim işletme yönetimine bir güvence sunmanın yanı sıra danışmanlık rolü de üstlenmiştir.

Kitap, İç Kontrol ve İç Denetim süreçlerini günlük hayattan yaşanmış örnekler yardımıyla açıklamakta.

 

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Yazar: Doç. Dr. Ahmet Türel

Çağlayan Kitabevi, 114 Sayfa

 “Veri bombardımanı”, “bilgi karmaşası” son yıllarda çokça duyduğumuz sözler. Aslında veri ve bilgi tamamen farklı kavramlar. Veri, bir olay ile ilgili özellikleri ham bir şekilde sunmakta ve tek başına bir anlam ifade etmemekte. Bilgi ise verilerin işlenmiş ve organize edilerek anlam kazanmış hali. Bilgi sistemlerinin amacı işletme süreçlerini kolaylaştırmak ve yönetimin karar verme süreçlerine faydalı bilgiler üreterek destek vermek ve böylelikle işletme yöneticilerinin karar alma sürecinde karşılaştıkları belirsizliği azaltmaktır.

Kitap temel kavramlar ve uygulama örnekleri ile muhasebe bilgi sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik detaylı bilgiler sunmakta.

 

UFRS 9 – Finansal Risk Yönetiminde ve Kredi Risk Ölçümünde Yeni Bir Araç

Yazar: Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

Gazi Kitabevi, 118 Sayfa

2008 krizinden sonra muhasebe standartlarını düzenleyen kuruluşlar, bankaların, kredi portföyünden dolayı taşıdıkları riske karşı, kredinin verilmesinden itibaren bir tampon oluşturarak dayanıklılıklarını artırmak ve ekonomide finansal iş çevriminin etkisinin azaltılarak makro finansal istikrar için yeni bir mekanizma oluşturulması çabasındadırlar. Bu yaklaşım, kredi kayıplarının daha kapsamlı ve daha hızlı belirlenmesini, hem sermayenin erimesini önleyerek dayanıklılığı, hem de kredi riskinde olumlu veya olumsuz bilgilere duyarlılığı artırmaktadır. UFRS 9’a göre raporlama yapan kuruluşların, beklenen kredi zararları hakkındaki bilgileri kapsamlı olarak tarafsız, nokta-zaman tahminlerine dayalı, ileriye dönük makroekonomik değişkenleri de dahil ederek hazırlamaları gerekmektedir.

Kitap, Ocak 2018’de başlayan yeni döneme tarafların pratikte nasıl uygulayabileceği ve etkilerini nasıl değerleyebileceğini ele almaktadır.