Optimum Elde Tutma Süresi 1 (Optimum Holding Period) Alper KARABAY İstanbul Üniversitesi Finans ABD Doktora Öğrencisi

Çalışmada hisse senetleri için optimum elde tutma süresi araştırılmıştır. Modern portföy teorisine göre hangi hisseyi alacağımıza risk ve getiri temelinde karar verilmektedir. Hangi hissenin alınacağı kadar, planlanan elde tutma süresi de önemlidir. Elde tutma süresi sadece sayısal bir ölçü olmayabilir. Hangi hisseyi alacağımız ve ne kadar süre elde tutmamız gerektiği, verilmesi gereken önemli kararlardan biridir. 02 Haziran 2008 ile 22 Kasım 2017 dönemi içerisinde, BIST 30 endeksine dahil olan 26 adet hisse senedi ve bu hisselerden oluşturulan eşit ağırlıklı portföy ve 11 adet sektör endeksi için optimum elde tutma süresi incelenmiştir. Getiriler, üst üste örtüşen dönem olarak hesaplanmıştır. İncelenen hisse senetleri, eşit ağırlıklı portföy ve endeksler için daha uzun süre elde tutmanın daha fazla getiri sağlamayacağı ve riski azaltmadığı sonucuna ulaşılmıştır.     BSPAD, Cilt 2, Sayı 4 www.bankasermaye.com         Çalışmanın devamı için tıklayınız.