TEFAS Haftalık Fon Bülteni / 30 EKİM 2018 / Gedik Yatırım

Rapor için tıklayınız