Temettü Nedir? Bedelsiz Nedir? Temettü Stratejisi Nasıl Oluşturulur? / HALK YATIRIM

Temettü Nedir? Bedelsiz Nedir? Temettü Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Bir işletmede ortakların, dönem içinde elde ettiği kardan pay alma hakkına temettü (kar payı) denilmektedir. Temettü, şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin, ortaklara sağladığı haklardan birisidir. Bu hakka sahip olan ortaklar, dönem içerisinde elde edilen kardan kendi paylarını alırlar. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı ise ödenmiş sermaye içerisindeki hisse senedi miktarına göre belirlenmektedir. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payı, şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirlenir. Bu kardan vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmın, % 20’sinden az olmamak şartıyla yatırımcısına dağıtılması olayına “temettü dağıtımı” denilmektedir. Son Yapılan düzenleme ile sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan karlardan % 1 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaya başlanacaktır. Bu karar şirketleri temettü dağıtmaya yada bedelsiz sermaye artırımına yönlendirmektedir. Temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi ile şirketin genel kurulunda alınmaktadır. Borsada işlem gören şirketlerin temettü dağıtım şartları yoktur ve bu tamamen şirketin politikası ile ilgilidir.

Bir şirketin % 50 temettü ödeyeceğini ve elinizde de bu şirkete ait 100 hisse senedi olduğunu varsayalım. Hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü bilmeniz gerekiyor ve bu değer borsada 1 TL olarak belirtilmektedir. 1 TL karşılığında 50 kuruş temettü alırsınız ve 100 adet hisseden de 50 TL temettü almış olursunuz. Bu şekilde hisselerin fiyat dalgalanmalarının yanı sıra temettüden de para kazanmış olursunuz. Bir hisse senedinin temettüden önceki gün kapanış fiyatı 10 liraysa, dağıtılacak temettü 1 liraysa; hisse senedi temettü dağıtımından sonra 9 TL (10 -1=9) olacaktır. Temettü ödemelerinde bireysel yatırımcıların ödediği %15 oranında gelir vergisi stopjı kaynaktan kesinti yapılarak hesaplara net nakit temettü aktarılmaktadır.

 

Bilmeniz gerekenler;

 • Düzenli temettü verimi, şirkete ortak olanların hisseyi elde tutma süresini uzatır ve ilgisini artırır.
 • Temettü Dağıtma oranının düşük olduğu durumlarda hisse düzenli bedelsiz sermaye arttırımı ile temettü verimi eksiğini tamamlıyorsa, uzun vadeli yatırım kapsamında değerlendirilebilir.
 • Temettünün hak edilmesi için hissenin en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde alınmış olması gerekir.
 • Temettü ödeme günü hisse fiyatı, önceki işlem günü kapanış fiyatından brüt temettü miktarı kadar çıkarılarak işleme açılır. GYO ve Yatırım Ortaklığı hisselerinde gelir vergisi stopajı uygulanmaz ve hesaplara brüt temettünün tamanı aktarılır.
 • Hisse başına alınan net temettü miktarı, temettü ödeme gününden sonraki 2. işlem günü öğleden sonra yatırım hesabınıza geçer. Temettü ödeme gününden önce alınan hisse, temettü ödeme günü satılsa da temettü hak edilir.
 • Temettü Verimi = Temettü Oranı / Hisse Câri Fiyatı
 • Uzun Vadeli yatırımcıların hesabına aktarılan temettü ile aynı hisseden alarak önümüzdeki dönem alınacak temettü miktarını arttırması, alınan bu lotlar ile aynı zamanda sermayedeki pay oranını arttırması ve bu artış devam ettikçe her yıl dağıtılan kârdan daha fazla pay alması faydalı olacaktır.
 • Bedelsiz Potansiyeli %: (Anaortaklığa Ait Özkaynaklar — Ödenmiş Sermaye) / Ödenmiş Sermaye * 100
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı, iç kaynaklardan karşılanılarak çıkarılan hisse senetlerinin Ödenmiş Sermaye tarafına aktarılması ile olur. Şirkete ekstra bir kaynak girmez, dolayısıyla şirketin Piyasa Değeri değişmez.
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı ile hisse fiyatları düşerken mevcut hisse sayısında artış olur ve bu şekilde hissenin likiditesi, işlem hacmi artmış olur. Bedelsiz Sermaye Artırımında, Ödenmiş Sermayedeki pay oranınız değişmez. Buna karşın temettü yatırımcılığında alınan temettü ile yine aynı hisseden alıp lot sayımızı arttırdığımızda Ödenmiş Sermayedeki pay oranımız artar.
 • Sadece Bedelsiz Potansiyeline göre yatırım yapılmamalıdır. Bedelsiz Potansiyelinin yüksek olması hisse üzerinde cazibe oluşturur fakat Yönetim Kurulunun Bedelsiz Sermaye Artırımı kararı olmadıkça bu potansiyelin çok anlamı yoktur.
 • Bedelsiz Sermaye Artırımı olmasa bile bu potansiyelin cazibesi ve yüksek temettü veriminin etkisiyle hisse pozitif trendini korur.
 • Yatırımcı için, Temettü verimi iyi olan hissenin Bedelsiz Sermaye Artırımına gitmesi en makul olanıdır.
   Sonuç olarak temettü verimi düşük, bedelsiz potansiyeli yüksek hissede beklemektense yüksek bedelsiz potansiyeli yanında yüksek temettü verimi de olan hissede uzun vadeli yatırımcı olmak daha faydalı olacaktır.

Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul 100’de yüksek bedelsiz potansiyeli ve yüksek temettü verimi de olan şirketleri bulabilirsiniz.(Son değerleme tarihi: 22.06.2018)

 
 
 
Kaynak : HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER