YATIRIMCI DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AŞIRI GÜVEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / YUSUF ALİ BODUR

Davranışsal finans yaklaşımı çerçevesinde aşırı güven eğiliminin araştırıldığı bu çalışmada, öncelikle yatırımcıların karar verme davranışını etkileyen ekonomik ve psikolojik faktörler ele alınmıştır. Yatırımcıların finansal kararlar alırken rasyonellikten ne kadar uzaklaştığı, psikolojik faktörlerin ve önyargıların etkisinde kalıp kalmadığı araştırılmıştır. Bu anlamda davranışsal finansın çıkış noktası, ilişkili olduğu disiplinler, davranışsal finansın temelleri ve yatırımcı davranışlarını açıklamaya yönelik bazı davranışsal finans modelleri üzerinde durulmuştur. Bireysel yatırımcı davranışlarını etkileyen faktörlerin aşırı güven eğilimi çerçevesinde ele alındığı çalışmada, demografik değişkenler, risk algısı, tecrübe gibi faktörlerin aşırı güven ilişkisi araştırılmıştır.

Raporun devamı için tıklayınız