YATIRIMCI İLİŞKİLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

      YATIRIMCILARIN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ’NE İHTİYACI VAR..


      Yatırımcı İlişkileri konusu sermaye piyasası ve bilinci yatırımcı tabanının
gelişmesi için öncelikle ele alınması gelen konuların başında gelmektedir. Uzun
yıllardır sermaye piyasasında yatırımcı sayısının azlığından yakınılır, mevcut
yatırımcılarında bilgiye dayalı değil tüyo ve yakın çevre bilgilendirmesine göre
hareket ettiği için sermaye piyasasından yeterince yararlanamadığı tespiti
yapılır. Bizler de uzun yıllardır sermaye piyasalarında birçok müşteriye hizmet
verdik. Vardığımız sonuç; yatırımcılarımız tasarruflarını yatırdıkları şirketleri
maalesef yeterince tanımıyorlar. Bu şirketlerin üst yönetimi kimlerden oluşur,
kurumsal yönetim anlayışları nasıldır, yatırımcı haklarına yaklaşımları ne
düzeydedir, yatırım faaliyetleri nasıl gelişmektedir, temettü politikası yeterince
açıkmıdır , şirket yetkilileri şirket faaliyetleri hakkında doğru zamanda ve yeterli
bilgilendirme konusunda yeterli çaba harcamaktamıdır gibi soruların
cevaplarına ulaşmak için yeterince çaba harcamıyorlar. Ama bu soruların
cevapları doğru kanallardan yeterli bir iletişimle alınmadığı zaman yapılan
yatırımlar karşılığını bulmuyor, şirketlerimizde hak ettiği değerlere ulaşamıyor..
Tüm yatırımcılamızın iyi bir finansal okuryazar olabilmesi için Borsa İstanbul’da
işlem gören şirketleri yakından tanıması gerekiyor. Bu konuda yatırımcılarla
iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri birimlerinden destek alması gerekmektedir..
Kısaca Yatırımcı İlişkileri kavramını ; şirketlerin hak ettiği değere ulaşması için,
yetkili birimlerin yatırımcılar ve piyasadaki diğer aktörler ile kurduğu iletişim
faaliyetlerini kapsayan çalışmalar olarak belirtebiliriz..SPK’nun yayınladığı
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Pay
Sahipleri Birimi’ni oluşturmaları gerekmektedir. Bu birim pay sahipleri
haklarının kullanımı konusunda raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay
sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Tüm yatırımcıların pay sahipliğinden doğan
haklarını kullanma konusunda istekli olması gerekmektedir..Yatırımcı İlişkileri
birimi,şirket ve mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme
ve güvene dayanan bir köprü kurarak, şirket hisselerinin gerçek değerine
ulaşması için çaba harcar.
         Ülkemizde Yatırımcı İlişkileri kavramını geliştirmeye çalışan meslek örgütü
TÜYİD’ (Yatırımcı İlişkileri Derneği) dir.TÜYİD; Türkiye'de yatırımcı ilişkileri ile
ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya
getirerek, mesleki bilgi üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında
dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyetleri

kapsamında pek çok eğitim faaliyeti,seminer,toplantı düzenlemiş ve
Hissedar dergisini aylık olarak yatırımcılara ulaştırmıştır.Dernek hakkında
detaylı bilgilere www.tuyid.org.tr den ulaşılabilir..
GRAFİKNEDİYOR olarak finansal okuryazarlığın gelişmesine katkıda
bulunacağına inandığımız ; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Yatırımcı
İlişkileri Birimleri iletişim bilgilerini yatırımcılarla paylaşmak istedik. İstiyoruz
ki,yatırımcılar yatırım yaptıkları şirketlerle ilgili en doğru bilgileri Yatırımcı
İlişkileri birimlerinden alsınlar.Şirketlerin yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarını
yakından takip etsinler..Bu doğru bilgiler yatırımcı sayısının artmasına ,
şirketlerimizin hak ettiği değerlere daha geniş yatırımcı kitlesi ile ulaşmasına
neden olacak.Bu sürecin oluşmasına sermaye piyasasındaki tüm kurumların
katkı sağlayacağına inanıyoruz.

BİST 30 ‘a ait şirketlerin Yatırımcı İlişkileri sayfalarına ulaşmak için lütfen
tıklayınız..