ŞİRKET HABERLERİ /06.03.2019......../.

Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına brüt 43,43 TL (net 36,92 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Nisan olup, Genel Kurul tarihi 28 Mart'tır. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %9,38 olarak hesaplanmaktadır.

Enerjisa (ENJSA, Nötr): Enerejisa Enerji yurtiçinde 1,5 milyar TL'yi aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesi için karar aldı. Şirketten yapılan açıklamada, satış türünün tahsiisli-nitelikli yatırımcıya satış şeklinde olacağı belirtildi.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Nötr): Enka İnşaat'ın ana ortaklık net dönem karı 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,9 oranında artarak 824,3mn TL'ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 770mn TL'nin üzerinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 1.059mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada enerji grubu karının beklentimizin altında gerçekleşmesi ve sanayi grubunun bu çeyrekte zarar kaydetmesi etkili olmuştur. Ayrıca Enka İnşaat'ın FAVÖK'ü de 791mn TL ile beklentimiz olan 1.180mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Enka'nın toplam satış gelirleri, mühendislik ve enerji grubunun yüksek hasılatının etkisiyle son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69,4 oranında artarak 4.485,1mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle sadece %9,5 oranında artarak 881,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %31,88 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018'de 29,1mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %2,5 oranında artarak 760,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 4Ç2017'de kaydedilen 4,3mn TL'lik net gelire karşın 4Ç2018'de 228,9mn TL gelir kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın dönem karındaki yükselişte ana etken olmuştur. Son çeyrekteki yüksek kar rakamıyla Enka İnşaat'ın 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.582mn TL'ye ulaşmış ancak 2017 yılına göre %38,4 oranında gerileme kaydetmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Koç Holding'in 6 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında talep toplama bugün başlarken, getiri beklentisi %6,75 civarına revize edildi. IFR'da yer alan haberde 11 Mart 2025 vadeli tahvilin ilk getiri beklentisi %6,875-7,000 aralığında açıklanmıştı. (Kaynak: Reuters)

Migros (MGROS, Nötr): Migros'un 2018 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 359,2mn TL ile piyasa beklentisi olan 482mn TL'nin altındaa gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %22,4 oranında artan Migros'un 4. çeyrek brüt karı %31,7 artışla 1.422mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 2 puan artışla %28,9'u göstermiştir. Operasyonel giderler %23,3 artışla 1.156mn TL'ye yükselmiş ve brüt karın büyük bir kısmını eritmiştir. 125,5mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %2,8 yükselişle 140mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet karı marjı ise 0,7 puan artışla %2,8 olarak hesaplanmaktadır. Migros'un FAVÖK'ü 4Ç2017'deki 226mn TL'den 4Ç2018'de %52 artışla 344mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %5,6'dan %7,0'ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 121,5mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 18,5mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 333,3mn TL gelir kaydeden Migros'un vergi öncesi karı 351,7mn TL'ye ulaşmıştır. 7,5mn TL vergi geliri yazan şirketin ana ortaklık net dönem karı 359,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen sene 4. çeyrekte 206,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. 4. çeyrek karına rağmen şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem zararı 835,6mn TL olmuştur. 2017 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 512,7mn TL idi.

4. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2019 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı 100 adet (2018 206 adet) ve konsolide satış büyüme hedefi %20 (2018 %22) olarak öngörülmektedir. Konsolide VAFÖK marjının (UFRS 16 etkisi arındırılmış) 2018'teki %6,5'ten 2019'da %6'ya yakın gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. 2018'deki 488mn TL'lik yatırım harcamalarının ise 2019'da 300mn TL olması beklenmektedir. Şirket 2019 yılında ihtiyatlı maliyet yönetimi ile personel, enerji ve lojistik giderlerine odaklanarak operasyonel karlılığa odaklanmaktadır. Ayrıca, Euro borç miktarının 2019 yılında yaklaşık %20 oranında azalması beklenmektedir.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin Şubat ayında yurtiçi satışları 2018'in aynı ayına göre %70,9 oranında azalarak 668 adet oldu. Yurtdışı satışlar ise geçen seneye göre %17 artarak 1.073 adeti gösterdi. Üretim ise %62,8 düşüşle 1.513 adet oldu. 2019 yılı ilk 2 aylık dönemde yurt içi satışlar %75,1 gerilemeyle 1.073 adet, yurtdışı satışlar ise %24,9 artışla 2.145 adet seviyesinde gerçekleşti. 2A2019 üretimi %69 gerilmeyle 2.521 adeti gösterdi

Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirket'in 4Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,1 oranında artarak 132,7mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 123mn TL kar açıklaması yönündeydi. Ülker Bisküvi'nin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,2 oranında artarak 1.735mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %34,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,1 oranında artarak 403,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,6 puan düşüşle %23,3'ü göstermiştir. Ülker Bisküvi'nin operasyonel giderleri aynı dönemde %21,1 oranında artmış ve 166,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 32,1mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %22,3 artışla 204,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1 puan düşüşle %11,8'i göstermiştir. FAVÖK 4Ç18'de geçen sene aynı periyoda göre %37,6 artarak 278,5mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı bir önceki döneme oranla 0,5 puan artarak %16,1 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden, 579mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi zararı 374,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında 539,3mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 164,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 145,6mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net dönem karı ise 132,7mn TL'dir. Net kat marjı 0,6 puan düşüşle %7,6 olmuştur. Şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı %76,4'lük artış ile 700,8mn TL'ye ulaşmıştır.DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
 
Akenerji Elektrik Üretim (AKENR, Nötr): Şirket'in 4Ç2018'deki net dönem karı 91,3mn TL ile 421mn TL'lik piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirket 2017'in aynı döneminde 202,2mn TL net dönem zararı açıklamıştı. SSatış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,3 oranında artan şirketin brüt karı ise %94,6 oranında artmış ve 16,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %44,6 artış göstermiş ve 20,6mn TL olmuştur, diğer faaliyetlerden 14,3mn TL gelir yazılmış ve böylece şirket 10,6mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Finansman tarafında 408,4mn TL gelir kaydedilmiş ve 327,8mn TL vergi gideri sonrası şirketin 4Ç2018'deki net dönem karı 91,3mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı net dönem zararı 1.556mn TL olmuştur. 2017 yılındaki net dönem zararı 507,2mn TL idi.

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket hisse başına 0,2511092 TL temettü ödemeyi planlamaktadır. Dünkü kapanışa göre bu rakama %9 temettü verimliliğine denk gelmektedir. Diğer yandan, Şirket, en fazla 250mn TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi için 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun yapılacak 2018 yılı Genel Kurul gündemine eklenerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiğinni duyurmuştur.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Nötr): Anadolu Isuzu, 2018 yılının 4. çeyreğinde 23mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 4Ç2018 satış gelirleri 4Ç2017'ya göre %13,6 azalışla 320mn TL olurken, satışların maliyeti %13,8 azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %12,2 azalışla 39,9mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %9,1 azalışla 32,5mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler 57mn TL ile şirketin faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Şirketin faaliyet karı 64,4mn TL'yi göstermiştir. 4Ç2017'deki faaliyet karı sadece 0,9mn TL idi. 0,4mn TL'lik yatırım faaliyetlerinden gelirler ve 39,5mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi karı 25,3mn TL olmuştur. 2,3mn TL'lik vergi gideri kaydeden şirketin 4. çeyrek net dönem karı 23mn TL olmuştur. 4Ç2017'deki net dönem zararı 16,3mn TL idi. Son çeyrekteki kara rağmen şirketin 2018 yılı genelindeki net dönem zararı 67,2mn TL'yi göstermiştir. 2017'deki net dönem zararı 48,4mn TL idi.

MKK Başvurusu (KFEIN): Kamuoyu Aydıınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 4,1mn TL nominal tutarlı Kafein Yazılım Hizmetleri pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.

FAİZ PİYASALARI

Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama miktarı 74 milyar TL'den 71 milyar TL'ye geriledi. Fonlamanın tamamı haftalık repodan karşılandı ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24 seviyesinde sabit kaldı.

ABD 10 yıllıkların faizi, dün borsalardaki normalizasyonla birlikte %2,75 seviyelerinden aşağı yönlü sınırlı gevşedi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, politika yapıcıların ABD ekonomisine yönelik risklerin 2019 yılında ortadan kalkacağını ya da büyümeyi daha ciddi bir şekilde olumsuz etkileyeceğini belirlemesinin "birkaç toplantı" sürebileceğini belirtmesi ardından ABD 10 yıllıkların faizi, kapanışı %2,72 seviyesinin altında yaptı. Bugün sabah saatlerinde de %2,71'lerrde dalgalanmakta.

Bono piyasası bugünkü PPK kararını bekliyor. TL'nin de yatay bir seyir izlemesiyle birlikte faizlerde dün anlamlı bir değişim gözlemlemedik. 2 yıllık gösterge kağıdın faizi 1 baz puanlık artışla %18,65 seviyesine yükselirken, 10 yıllık gösterge kağıdın faizi 5 baz puanlık düşüşle %15,23 seviyesine geriledi


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanıılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 


Diğer Yorumlar:
Yorum bulunamadı!

Toplam : 0 / 0 Sayfa