ŞİRKET HABERLERİ /4.3.2019

Adana Çimento (ADANA, ADBGR ADNAC, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2018'de 339,9mn TL net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 34,1mn TL kar elde edilmişti. Son çeyrekte yatırım faaliyetlerinden elde edilen 344,5mn TL gelir yüksek kar açıklanmasında etkili olmuştur. (Şirket son çeyrektee 346,7mn TL iştirak satış karı elde ederken; bu, Grup'un sermayesine %49 oranında sahip olduğu OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin 513,6mn TL bedel karşılığında satılmasıyla elde edilen satış karını göstermektedir.) Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %34 oranında azalarak 4Ç2018'de 30,5mn TL'ye gerilemiştir. Diğer yandan, Şirket'in yılın son çeyreğindeki brüt kar marjı ise %23 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %31'in altında kalmıştır. İştirak satış karının önemli etkisiyle 2018 yılındaki net dönem karı 483,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yıl elde edilen 126mn TL'lik net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Bolu Çimento (BOLUC, Nötr): Şirket 4Ç2018 2,2mn TL zarar kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 3mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise 35,5mn TL kar elde edilmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,7 oranında azalan Şirket'in brüt karı da aynı dönemler itibbariyle %61 oranında azalarak 4Ç2018'de 21,8mn TL'ye gerilemiştir. Ayrıca, net finansman giderlerinde 14,6mn TL artış yaşanmıştır. Şirket'in yılın son çeyreğindeki brüt kar marjı ise %19 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %34'ün altında kalmıştır. Son çeyrek finansalları ile birlikte Şirket'in 2018 yılı karı 69,5mn TL olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre %41 oranında azalmıştır.

Gözde Girişim (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2018'de 855,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. 4Ç2017'deki net dönem karı 2.062mn TL idi. Karın azalmasındaki ana neden finansal yatırımların değer düşüşü kaynaklı (Şok Marketler) diğer faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Gözde girişimin brüt karı %43,6 artışla 5,5mn TL olurken, operasyonel giderler %21,5 artışla 9,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler ise 4Ç2017'deki 2.129mn TL'den 4Ç2018'de 890,9mn TL'ye gerilemiş ve karın bu çeyrekte düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Finansman giderleri %50 azalışla 31,6mn TL olurken, net dönem karı dda 855,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. Çeyrekteki net dönem karına karşın şirketin 2018 yılı genelindeki net dönem zararı 682,9mn TL olmuştur. 2017 yılındaki net dönem karı 1.990mn TL idi.

Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 43,8 net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 77mn TL, bizim beklentimiz ise 94mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Şirket 4Ç2017'de 365,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Petkim üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakım, son çeyrekte karlılığı negatif etkilemiştir. Etilen kapasite kullanım oranı bakım nedeniyle %38'e gerilemiştir. Ayrıca etilen nafta marjının son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %32 oranında gerilemesi de karlılığı negatif etkilemiştir. Son çeyrekte satış miktarı bakım nedeniyle bir önceki yılın aynı döneminee göre %26 oranında azalarak 364bin tona gerilemiştir. Diğer taraftan satış gelirleri ise aynı dönemde kurlardaki artışın olumlu katkısıyla %3,6 oranında artış kaydederek 2.032mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise etilen tesisindeki bakımın ve etilen nafta marjındaki daralmanın olumsuz etkisiyle %87,7 oranında azalarak 59,1mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler de %39,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler de 14,6mn TL'den 122,6mn TL'ye yükselmiş ve böylece 131,8mn TL faaliyet zararı kaydedilmiştir. Net finansman geliri ise 13,5mn TL'den 19,4mn TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi dönem zararı 107,6mn TL olurken, vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 43,8mn TL olmuştur.

Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket'in 2018 yılı ana ortaklık karı 871,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %37,8 oranında gerileme kaydetmiştir.
 
Türk Telekom (TTKOM, Öneri "AL", Nötr): Şirket tarafından mevcut borçların refinansmanı için kullanmak üzere ihraç edilen nominal değeri 500mn USD, vadesi 6 yıl, itfa tarihi 28.02.2025, kupon oranı %6,875, satış fiyatı %99,396 olan tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 28.02.2019 tarihinde tamamlanmış olup söz konusu tahvil İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, kar payı dağıtılmamasına yönelik teklifin Genel Kurul onayına sunulacağı duyurulmuştur.

20 Şubat 2019 Tarihli TSKB Raporumuz için tıklayınız...

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörü Ocak ayı net dönem karı bir önceki aya göre %2,2 oranında artarak 3,2 milyar TL olmuştur. Bir önceki ayda yılsonu olması nedeniyle yüksek karşılık giderleri ocak ayında tekrar normalleşmiş ve %29,8 oranında gerilemiştir. Diğer yandan Net Faiz gelirleri ise %28,6 oranında azalarak 10 milyar TL'ye inmiştir. TÜFE endeksli tahvillerin getirilerinin yüksek baz etkisine (Aralık ayında hem yılsonu düzeltmeler heem de yüksek enflasyonla TÜFE endekslilerden oldukça yüksek gelir kaydedilmişti) bağlı olarak menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri %38,3 oranında gerilemiş ve net faiz gelirlerindeki düşüşte ana etken olmuştur. Öte taraftan, Ocak ayında kredilerden alınan faiz gelirleri mevduata verilen faiz giderlerinden daha yüksek oranda azalarak net faiz gelirini baskılamıştır. Ocak ayında kredi faizleri ve mevduat maliyetlerinde gerileme yaşanmıştır. Aralık ayında yılsonu nedeniyle artan net ücret ve komisyon gelirleri Ocak ayında yerini %6'lık düşüşe bırakırken, operasyonel giderler de benzer nedenle bu ay %26 düşüş yaşanmıştır. Ek olarak, vergi giderinde normalleşme ile birlikte 581mn TL artış yaşanırken, kurlardaki görece stabilitenin sürmesi ticari zararın yatay kalmasında önemli bir faktör olmuştur. Diğer yandan, TL kredilerde yaşanan düşüş yılın ilk ayında dururken, kurların kısmen de olsa düşüş eğilimi gösterdiği ayda YP krediler %2,0 oranında azalmıştır. TL mevduatlar ise ufak çaaplı bir düşüş gösterirken, YP mevduatlar %1,9 oranında artış göstermiştir. Sonuç olarak, kredilerde ufak çaplı düşüş ve mevduatlarda yine ufak çaplı artışla birlikte kredi/mevduat oranı da 180baz puan azalarak %111,6'ya gerilemiştir. Bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranı bir önceki aya göre ufak çaplı bir düşüşle %17,11 olarak gerçekleşirken, marjlarda daralma yaşanmıştır. Öte yandan, ocak ayında takipteki krediler artmaya ederken, sorunlu kredi rasyosu 15baz puan artarak %3,97 seviyesine yükselmiştir.

Demir Çelik: Ocak ayında Türkiye'nin toplam çelik ürün ihracatı, 2018 yılının aynı ayına kıyasla miktar açısından %18,2 oranında artışla 1,9mn ton, değer açısından ise %10,1 artışla 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan Türkiye'nin toplam çelik ürün ithalatı, Ocak ayında %31 oranında büyük bir düşüşle 963,000 tona gerilerken, değer bakımından %30 azalışla 807mn dolar seviyesine indi. Yassı ürün ihracatındaki artış eğilimi, Ocak ayında da devam etti. Yassı ürünn ihracatı %57 artışla 541,000 tona yükselirken, uzun mamul ihracatı, %3,3 oranında düşüşle 917,000 tona geriledi. Söz konusu ayda yarı ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %228,3 seviyesinde keskin bir artışla 192,000 tona çıkarken, ithalatı %44 azalışla 275,000 tona geriledi. Söz konusu ayda yassı ürün ithalatı %25,2 oranında düşüşle 538,000 tona inerken, uzun ürün ithalatı %11,3 oranında düşüşle 95,000 tona geriledi. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki %111 seviyesinden %174'e çıktı. Ocak ayında Türkiye'nin toplam nihai mamul üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,8 oranında düşüşle, 2018 yılının aynı ayında kaydedilen 3,4mn tondan 2,5mn tona geriledi. Söz konusu ayda Türkiye'nin nihai mamul tüketimi ise, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %43,3 oranında azalışla 2,9mn tondan, 1,7mn tona düştü. Kaynak: TÇÜD

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Adel Kalemcilik (ADEL, Sınırlı Negatif): Şirket'in 4Ç2018'deki net dönem zararı 22,3mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 16,2mn TL'lik net dönem zararının üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %48,7 oranında artmış ve 10,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %6,5 artış göstermiş ve 26mn TL olmuştur ve bu sebeple şirket 14,2mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman tarafında 14,4mn TL gider kaydeden şirketin 4Ç2018'deki net dönem zararı 22,3mn TL olmuştur. 4. Çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı 13,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 26,9mn TL kar elde etmişti.

Ege Seramik (EGSER, Nötr): Şirket 4Ç2018'de 1,7mn TL kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 9,4mn TL kar elde edilmişti. Şirket'in brüt karı aynı dönemler itibariyle %13 oranında azalarak 4Ç2018'de 24,6mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %24 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %110 ve %29 idi. Son olarak, dördüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2018 yılındaki karı bir önceki yıla göre %26 oranında artarak 60,4mn TL'ye yükselmiştir.

Halk GYO (HLGYO, Nötr): Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binasının Halkbank'a kiralama süresi, 01.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 1,4mn TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır.

Kent Gıda (KENT, Negatif): Şirket 4Ç2018'de 34,2mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. 2017'nin aynı çeyreğinde 17,9mn TL net dönem karı elde edilmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında artan Şirket'in brüt karı aynı dönemler itibariyle %6,4 oranında azalarak 4Ç2018'de 52,1mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderken %79,5 artışla 45,1mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri 13,4mn TL olmuştur. 4Ç2018 faaliyet zararı 7mn TL, finansman giderleri ise 41,3mn TL olmuştur. 14,1mn TL'lik vergi geliri sonrassında net dönem zararı 34,2mn TL'yi göstermiştir. Son çeyrekteki zarara rağmen 2018 yılı net dönem karı 2017'ye göre %38,8 artışla 55,9mn TL olmuştur.

Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2018'deki net dönem karı 177,6mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %160 oranında artış göstermiştir. Brüt kar ise 4Ç2018'de 15mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 5,4mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Öte yandan, Şirket'in net finansman geliri 4Ç2018'de 36,3mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 41,6 mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Ek olarak, yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışından elde edilen gelir yine bir önceki yılın son çeyreğine göre 62,7mn TL artış kaydetmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte, Şirket'in 2018 yılı karı 144,2TL gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %54 oranında azalmıştır.

FAİZ PİYASALARI

Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama miktarı 58 milyar TL'den 78 milyar TL'ye yükseldi. Tamamı haftalık repodan karşılandıı ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24 seviyesinde sabit kaldı.

Artan risk iştahı ABD 10 yıllık tahvil faizini ve dolar endeksini cuma günü yukarı taşıdı. Haftalık bazda 10 baz puanın üzerinde yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü de günlük 4 baz puanlık bir yükseliş kaydetti. ABD ISM imalat verisinin cuma günü 2016 yılından bu yana en düşük seviyede açıklanmasına rağmen ABD-Çin ticaret anlaşmasına bu ay itibarıyla yakın olduğunun gözlenmesiyle risk iştahında yaşanan artışın tahvil faizlerini baskıladığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi, tarım dışı istihdam haftasına cuma günkü kapanışın hafif üzerinde %2,76'larda başlıyor.

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ise biz dahil olmak üzere GOÜ para birimlerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu görüntü altında cuma günü 2 yıllık gösterge kağıdımızın bileşik faizi, 10 baz puan yükselerek %18,89 seviyesinden haftayı sonlandırdı. Benzer şekilde 10 yıllık gösterge kağıdın faizi de günlük 31 baz puan yükselerek %15,28 seviiyesinden günü sonlandırdı. Bono piyasasında bugünkü enflasyon verisi ile çarşamba günkü TCMB faiz kararı belirleyici olacak etmenler.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 


Diğer Yorumlar:
Yorum bulunamadı!

Toplam : 0 / 0 Sayfa